Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rotonda, s/n
03700, Dénia, Alicante, España

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

NoticiasBlog

CREAMA-Dénia, aconseguix una subvenció del Servef perqué l´Ajuntament de Dénia contrate a 7 persones aturades de llarga durada.

Davant les convocatòries del Servef, referent a ajudes adreçades exclusivament a Coporacions Locals, per a contractar a persones d´un determinat col.lectiu, es posa en marxa la maquinària de coordinació entre l´Ajuntament de Dénia i l´Agència de CREAMA-Dénia, per a, primerament: solicitar la subvenció, i posteriorment: gestionar-la.

Les subvencions del Servef, en esta materia, tenen com a objectiu la contractació, en cada convocatoria, de diferents colectius, que tenen més dificultosa la seva inserció laboral, com per ejemple: aturats de llarga durada, menors de 30 anys, persones amb perill o risc d´exclusió social, majors de 30 anys…

D´esta manera, s´estableix un treball en xarxa entre :

· L´Ajuntament de Dénia: s´encarrega de consultar als diferents departaments les necessitats de personal, les tasques a desenvolupar i les persones responsables en tutoritzar, en cas de que s´aprove la subvenció, a les persones que s´incoporen vía subvenció.Tot açó, s´aprova per Junta de Govern Local, que és l´òrgan que autoritza la sol.licitud de la subvenció. Una vegada concedida la subvenció s´obri el procés de seleccio a través del Servef. Finalment, és l´Ajuntament qui contracta a les persones seleccionades i gestiona el seu día a día a través dels responsables dels Departaments on van a treballar.

· L´Agència de CREAMA-Dénia, s´encarrega de gestionar l´expedient de sol.licitud de la subvenció amb el Servef, i una vegada aprobada la subvenció, realitza, per delegació de l´Ajuntament, el procés selectiu de les candidatures que el Servef aporta, ja que es tracta d´un col.lectiu que necessàriament té que vindre derivat per part del Servef i cumplir els requisits que marca la normativa.Finalitzada la contractació, o si durant ella es produeix alguna incidencia, és CREAMA-Dénia qui s´encarrega de justificarla al SERVEF.

En esta ocasió, l´Ajuntament de Dénia, ha sigut beneficiari d´una subvenció del Programa EMCORD 2018 del Servef (programa d´iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana) cofinançada amb càrrec a fons procedents del Servei Públic d´Ocupació Estatal.

L´EMCORD, està adreçat a la contratació de persones aturades de llarga durada (més de 12 mesos a l´atur), que es troben inscrites al Servef.

La quantia subvencionada és de 79.283,74€, que servirà per a sufragar els costos salarials i de seguretat social del personal contractat, a jornada completa durant 6 mesos de duració.

Son 7 les persones (4 homens i 3 dones) contractades que, desenvoluparán la seva tasca que s´iniciarà el 14 de desembre, durant els 6 mesos que dura la subvenció, en el següents departaments de l´Ajuntament:

PARCS I JARDINS: 1 Jardiner i 1 peó de la construcción.

SERVEIS SOCIALS: 2 auxiliars SAD

EDUCACIÓ: 1 Auxiliar de Biblioteca

OBRES I SERVEIS: 2 peons: un d´obra pública i l´altre de senalització.

Menú de novedades
Últimas Noticias...

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies