Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rotonda, s/n
03700, Dénia, Alicante, España

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

https://creama.org/fotos/20180525_JGcreama1.jpg

Creama tanca l’exercici 2017 amb superàvit a la Junta General celebrada a l’Ajuntament de Pedreguer i consolidant-se com un referent de desenvolupament local a la Marina Alta.

L’Ajuntament de Pedreguer va acollir la Junta General del Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta – creama – dimarts de la setmana passada com a municipi que ostenta la capitalitat del Consorci en 2018, amb l’alcalde Sergi Ferrús com amfitrió i amb la presidència del Diputat de Foment i Desenvolupament Local, Sebastián Cañadas. A este plenari assistiren els alcaldes de Dénia, Pego, Gata de Gorgos, els regidors i regidores dels ajuntaments consorciats i la Directora de l’Oficina del Servef de Dénia.

El president de Creama, Sebastián Cañadas Gallardo, ha presentat la liquidació del pressupost de 2017 i el dictamen dels comptes generals del consorci. El plenari va aprovar estos comptes generals que ens donen un balanç econòmic positiu i que posen de manifest l’esforç realitzat pels municipis que formen part del consorci. L’exercici 2017 es va iniciar amb un pressupost de 930.362 euros i s’ha finalitzat amb un pressupost de més de 2.200.000 €.

Així mateix, la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 del Creama compleix amb la regla del gasto, regulada a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i amb l’establert a la Llei 5/2010, de 5 de juny, en matèria de pagament a proveïdors. El superàvit del Resultat Pressupostari Ajustat, reflectix que els recursos obtinguts han sigut suficients per a fer front a les despeses de 2017.

A més de les dades econòmiques, també es va aprovar la Memòria d’Activitats de 2017. La gerent del consorci, Rosario Donderis Sala, va presentar els resultats de les diferents àrees de Creama en les que se evidència un creixement respecte a 2016 consolidant d’esta manera al consorci com entitat de referència per al desenvolupament local a la Marina Alta.

Pel que fa a l’Àrea d’Informació, s’han realitzat 46.860 atencions, el que suposa un increment del 21% respecte a 2016. Les demandes d’informació sobre inserció laboral continuen sent les que major número registren, 60% del total.

En quan al foment de l’esperit emprenedor: s’han ates a 375 persones amb una idea emprenedora aconseguint crear 147 empreses i creant 178 llocs de treball directes. A més de la participació en projectes com Marina Alta Emprén, Escola de Joves Emprenedors de la Marina Alta (Benissa, Calp, Dénia i Teulada), i la col·laboració amb entitats financeres per a facilitar l’accés al crèdit de les pime de la Marina Alta (aconseguint més 55.000 € d’inversió induïda), així com la col·laboració amb els diferents Coworking de la comarca.

A més, s’han ofert 1733 serveis a 834 empreses ja constituïdes sobre ajudes i subvencions, tràmits administratius, informació financera, etc. En 2017 s’han gestionat 61 expedients de sol·licitud d’ajudes per a empreses i emprenedors, amb un import gestionat de més 61.000 €.

Cal destacar el notable increment de les actuacions locals pel que fa a formació empresarial i events comercials, arribant a 121 accions en les huit agències de desenvolupament local del Consorci. Algunes d’elles són: Jornada Start Up de Teulada Moraira, el cicle de formació comarcal per a comerciants de la Marina Alta, Trobades de Comunicació Innovadora de Calp, i la col·laboració amb el CEEI d’Elx.

En l’Àrea de Formació, s’han desenvolupat més de 3.700 hores de formació en 59 accions formatives repartides en les 8 agències del consorci i amb un total de 885 alumnes. S’ha ofert formació d’idiomes, noves tecnologies, targetes professionals i carnets que habiliten per a treballar en sector d’hostaleria, construcció etc. A més de formació acreditada per Certificat de Professionalitat. En 2017, s’ha aconseguit l’acreditació de 18 especialitats formatives noves com entitat col·laboradora de formació amb el Servef en les agències de Dénia, Benissa, Pedreguer i Xàbia. Estes acreditacions es sumen a les que ja comptava el consorci arribant a 67 especialitats.

Des de l’àrea de formació s’ha participat en les Fires d’Orientació a l’estudiant dels diferents municipis consorciats i s’ha impulsat la col·laboració amb la Seu Universitària de Dénia de la Universitat d’Alacant realitzant un cicle de conferències sobre Dependència amb un alt grau de participació.

En l’Àrea d’Inserció, s’han ates a 5.402 usuaris i s’han gestionat 831 ofertes de treball. Estes ofertes de treball, segons les dades que voluntàriament ens ha passat les empreses, han derivat en 343 contractacions. S’ha experimentat un increment pel que fa a les persones que utilitzen la web / portal d’ocupació de l’agència de col·locació per a inscriure’s, sent més de 5.000 persones les que han utilitzat esta primera via de contacte.

Cal ressaltar la represa del Servei d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional de l’agència de Creama-Dénia en la seva aposta per incorporar mesures dirigides a la consecució d’una igualtat real entre tots els ciutadans. Des de Creama Dénia s’han ates a 138 usuaris de tots els municipis de la Marina Alta i s’han gestionat 31 ofertes de diversitat funcional aconseguint 12 insercions laborals.

També s’han realitzat més de 1.000 accions d’orientació individual, i diferents tallers amb 240 participants i 8 entitats col·laboradores. Així mateix des del Consorci s’ha prestat suport als ajuntaments consorciats per a tramitar i gestionar ajudes com EMCOLD; Pla d’Ocupació Local a Pedreguer i Benissa, etc.

L’Àrea de Desenvolupament Comarcal, és l’àrea on es duen a terme aquelles activitats que sent concebudes amb caràcter unitari i per la seua innovació o especificitat són susceptibles de ser desenvolupades amb la visió territorial comarcal, més ampla que la purament local. En esta àrea en 2017 s’ha continuat amb l’intens treball de concertació i planificació de l’Acord Comarcal per a l’Ocupació, materialitzant-se en la consecució de 23 acords de plenaris d’Ajuntaments de la Marina Alta manifestant la voluntat d’acordar la seua actuació en matèria d’ocupació i desenvolupament local a través de l’Acord promogut per Creama; i en la signatura de l’Acord el dia 7 de març de 2017 a Calp. A més dins del Pla Avalem Territori s’ha executat el primer Diagnòstic Territorial de la Marina Alta.

Des d’esta Àrea s’ha impulsat i desenvolupat el Taller d’Ocupació Marina Alta VI, finalitzant en desembre la formació a 20 persones en la rama d’atenció sociosanitària en institucions i en domicili, amb 1.920 hores de formació i obtenint el certificat de professionalitat al finalitzar el Taller. També s’ha iniciat el T’Avalem Marina Alta I, per a formar a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil en les rames de jardineria i administració.

Cal ressaltar la celebració del FOCUS PYME MARINA ALTA amb la temàtica “Innovació i Economia Col·laborativa aplicada al Comerç i Turisme” que va reunir a un centenar d’empreses, emprenedors i tècnics de desenvolupament local en el CDT i que va comptar amb la presència de Francisco Alvarez, Director General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme; a més de la col·laboració i participació en projectes comarcals com Dénia i Marina Alta Tasting Life, Mapa d’entitats i Servicis a l’emprenedoria de la Comunitat Valenciana, etc.

Per últim, cal remarcar la tasca que s’esta portant a terme des de Creama Dénia com a Secretaria Tècnica de la Mesa Municipal per a l’Ocupació de l’Ajuntament de Dénia, fent realitat els valors de cooperació, col·laboració i solidaritat institucional i sent fidels a la missió del Consorci de servir de reforç a totes les iniciatives personals i/o empresarials que contribuïsquen a la millora i desenvolupament de la nostra comarca.

Menú de novedades

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano