Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta

Consorci Per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta, CREAMA

Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta​

Què és CREAMA?

CREAMA és una entitat dinamitzadora de l’activitat econòmica i social de la Marina Alta, és a dir, treballa per a tu. Assessorem les  persones que volen crear un nou negoci o empresabusquem vies de finançament per a invertir, a través d’ajudes públiques o privades; gestionem recursos europeus per a promoure nous llocs de treball i atendre tots els col·lectius necessitats; donem formació per a afavorir la inserció social i laboraloferim serveis del LABORA com AutoServef perquè el ciutadà puga gestionar la seua pròpia demanda d’ocupació; i fomentem la creació de nous jaciments d’ocupació per a donar oportunitats a més gent.

Història de l'Entitat

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta, ​CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar l’activitat econòmica i social de la Marina Alta. Naix des de la voluntat de cooperació de tres ajuntaments de la comarca – Benissa, Dénia i Pego – que, juntament amb el SEPE i la Diputació d’Alacant, decideixen promoure una entitat independent que, baix la forma jurídica de “Consorci” promou activitats de desenvolupament local a la comarca.

Posteriorment i paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat Valenciana, a través de la seua entitat implicada en l’ocupació (LABORA), s’adhereix formalment al Consorci, amb la finalitat de prestar un suport explícit a les seues activitats i participar en el disseny de les seues polítiques.

A aquest consorci es van adherint progressivament els Ajuntaments de Calp, Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, Teulada-Moraira, que juntament amb els Ajuntaments de Dénia, Benissa i Pego, des de les seues Agències de Desenvolupament Local, baix la imatge corporativa de CREAMA, promouen activitats generadores d’ocupació i cohesió social.

La visió comarcal és, sense cap dubte, l’element clau que ha fet valdre a la nostra organització, doncs el factor territorial, més ampli que el purament local resulta molt interessant donades les dimensions dels nostres municipis, ja que ens permet visions molt més àmplies i completes de la problemàtica i de les seues solucions.

Els diferents membres del CREAMA nomenen els seus representants a la Junta General de CREAMA que és el màxim òrgan de govern del Consorci. 

Membres del Consorci

Diputacion Alicante
Labora
Ayto Benissa
Ayuntamiento de Calpe
AytoDenia2
AytoGataGorgos
AytoPedreguer2
Ajuntament de Pego
Ajuntament de Teulada-Moraira
AytoXabia

Missió, Visió i Valors

Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta​

Missió

CREAMA és un consorci Públic que aglutina a huit Ajuntaments de la Marina Alta la finalitat de la qual és promoure el Desenvolupament Local a la comarca, comptant per a això, a més a més, amb el suport d’altres institucions provincials i autonòmiques.

Els nostres serveis estan orientats cap a aquelles persones que busquen la seua inserció sociolaboral, pretenen millorar la seua formació o necessiten assessorament per a la creació i la modernització de la seua empresa, actuant amb el clar propòsit de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca i mantenint criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta​

Visió

CREAMA és una institució coneguda i respectada en el seu entorn més pròxim, el local, però també és un referent en les Administracions Públiques d’un altre àmbit territorial, amb les quals col·labora i comparteix objectius.

CREAMA vol ser la institució comarcal de referència, reconeguda pel seu prestigi i per la seua implantació social, pel seu coneixement del territori i de les seues capacitats en els àmbits en els quals intervé: formació, inserció sociolaboral i promoció empresarial. Vol ser també el referent innovador que servisca com a contrapés, per a impulsar amb força la palanca que contribuïsca a liderar el  canvi qualitatiu del teixit socieconòmic en el nostre territori, i ampliar gradualment la nostra presència en l’àmbit comarcal.

Valors

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Qualitat.

Oferim uns serveis d'orientació i formació de qualitat, basats en les tendències del mercat laboral actual, per a aquelles persones que els requereixen.

acuerdo

Compromís

Busquem el compromís de tota l'organització enfront de les activitats que emprenem, perquè aquestes acaben sent el més efectiu possible.

Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta​

Flexibilitat

Som flexibles per a adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris, així com, a les necessitats que planteja la comarca.

trabajo (1)

Implicació

El personal de l'organització està molt implicat en la consecució dels objectius que marca la direcció i els diferents organismes concessionaris de subvencions per a les diferents àrees.

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Innovació

Pretenem que tots els projectes i iniciatives que plantegem siguen innovadors i aporten un impacte positiu en el teixit empresarial i social de la comarca.

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Iniciativa

Som una entitat comarcal amb una actitud proactiva cap a l'assessorament per a l'ocupació, empresarial, formatiu i de gestió de projectes encaminats a afavorir el creixement del nostre territori.

Millora contínua

CREAMA és una organització que creu en la millora contínua, per aquest motiu apostem per la formació contínua de tot el personal de l'organització.

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Impuls de la NTIC

CREAMA promou l'ús de les Noves Tecnologies de la informació i la Comunicació i aplica en la seua organització uns criteris de gestió basats en els avanços tecnològics i en el reconeixement del factor humà com un valor indiscutible per a promoure l'avanç social.

empresa

Personal

CREAMA compta amb un equip de persones preparades i amb experiència contrastada per a donar servei als requeriments que constantment se li plantegen.

<h2>Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta</h2>

Línies estratègiques actuals de l'Empresa

Les línies estratègiques que han orientat i orienten el camí a seguir per la nostra organització, són les que a continuació es detallen:

formacion

Formar als recursos humans.

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Crear noves empreses.

fondos

Reforçar les activitats econòmiques existents.

rutina

Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació.

Potenciar i millorar l'activitat pesquera i del mar.

cosecha

Recuperar les activitats agrícoles i artesanals.

Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta​

Donar suport al desenvolupament del sector turístic i en especial al turisme d’interior

recursos-humanos

Crear una base industrial i tecnològica pròpia en àrees de futur.

curso

Usar i difondre les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Realitzar un treball comunitari i inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.

Creama Equipo Trabajadores Empleados Marina Alta

Realitzar programes europeus que fomenten la cooperació entre els diferents països membres, dirigits a construir l'Europa dels ciutadans i per als ciutadans.

colegio

Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l'ocupació.

<h2>Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta</h2>