Enlaces Información Links Marina Alta

Llista del Blog

Pengem totes les Notícies tipus Blog, generades per CREAMA i d’altres que considerem d’interès general. Pots estar informat d’allò més recent amb un clic del ratolí del teu ordinador. Aprofita-te’n. 

Filtres de Blog:

Filtrar Blog que continguen un TEXT específic:

Filtro de Fecha de Pubicación
Filtro de eventos por FechaInicio

Filtrar del Blog generats per un ADL o Agència específic:

Filtrar Blog amb alguna Etiqueta específic:

Enlaces Información Links Marina Alta

02/05/2022
Tipo: Blog, Enllaços, Notícies, Promoció Empresarial, Promoció i Desenvolupament Comarcal
Benissa organitza una jornada sobre ajudes per a la digitalització de pimes i autònoms.
Creama_Entrega_Cabassos
13/04/2022
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial, Promoció i Desenvolupament Comarcal
Repartits els “cabassets” de la campanya ‘Si vols bonica i cabàs, comprant a Benissa ho aconseguiràs’.
Creama_Ajudes-autonomes-embarassades
11/04/2022
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial, Promoció i Desenvolupament Comarcal
Creama informa de les ajudes a la contractació a les dones autònomes embarassades o en tràmits d’adopció.
Creama_cartell_curs_manipular_aliments
08/04/2022
Tipo: Blog, Formació, Notícies
Curs obtenció del carnet per a manipular aliments a Benissa.
20220321_Ajudes_Emprendrer_Innovacio
21/03/2022
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial, Promoció i Desenvolupament Comarcal
Creama informa les persones emprenedores innovadores de les ajudes de LABORA
20220321_Cartell_Benissa_Pasqua_2022
21/03/2022
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial, Promoció i Desenvolupament Comarcal
Campanya comercial "Si vols mona i cabàs, comprant a Benissa ho aconseguiràs".
creama_benissa_obert_com
13/12/2021
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial
AFIC-CREAMA informa dels 11 festius del 2022 habilitats per a l'obertura comercial.
Nit-de-la-Llum-2021-1
03/12/2021
Tipo: Blog
Torna La Nit de la Llum l’11 de desembre
Ndp-Creama_Microbank-2-ok
23/06/2021
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial
CREAMA i MicroBank signen un conveni de col·laboració per a incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora
20210526_Creama_Benissa_Ajudes_Solvencia_Economica
26/05/2021
Tipo: Blog, Notícies, Promoció Empresarial
CREAMA informa de les ajudes directes a autònoms i empreses per a el recolzament a la solvència i reducció de l’endeutam
20200602planYahoraque
02/06/2020
Tipo: Blog, Inserció Laboral, Notícies
¿Y ahora qué?
20200525-FormacionComplemetariaII
25/05/2020
Tipo: Blog, Inserció Laboral, Notícies
Formacion complemetaria (II)
20200520-FormacionComplemetariaI
20/05/2020
Tipo: Blog, Inserció Laboral, Notícies
Formació Complementària (I)
20200508-FormacionParaElEmpleo
08/05/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
Formación para el empleo. Programas mixtos.
20200427-LosCertificadosDeProfesionalidad
27/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral
Los certificados de profesionalidad
20200422-LaFormacionParaElEmpleo
22/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
La formación para el empleo
20200417-Laformacion
17/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
La formación. Sistema educativo español
20200415-LesPaginesdelblog
15/04/2020
Tipo: Blog, Notícies
Les pàgines del blog
20200415-FormacionYEmpleabilidad
14/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
Formación y empleabilidad
20200408-DisenoDelPlanDeBusqueda
08/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
Diseño del plan de búsqueda de empleo
20200406-ObservacionyAnalisis
06/04/2020
Tipo: Blog, Inserció Laboral, Notícies
Observación y análisis del mercado de trabajo
20200403-ConocerElMercadoDeTrabajo
03/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
Conocer el mercado de trabajo
20200401-ElObjetivoProfesional
01/04/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
El objetivo profesional, el proyecto profesional y el perfil profesional
20200330-MiAutoanalisis
30/03/2020
Tipo: Blog, Formació, Inserció Laboral, Notícies
Mi autoanálisis profesional y personal
20200325-Comunicado
25/03/2020
Tipo: Blog, Notícies
Comunicat Creama
20200320-PorqueesteBlog
20/03/2020
Tipo: Blog, Inserció Laboral, Notícies
¿Por qué este blog?

Enlaces Información Links Marina Alta