Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Creama informa de les ajudes parèntesi a Pedreguer

Ahir es va obrir el termini per a sol·licitar les Ajudes PARÈNTESI de l’Ajuntament de Pedreguer, que s’enmarquen dins del Pla Resisteix entre Conselleria, Diputacions i Ajuntaments, per als sectors econòmics afectats per les restriccions derivades de la pandèmia de la covid.

Accés a la web de l’Ajuntament de Pedreguer on es publiquen les bases i el procediment de tramitació de la sol·licitud de les ajudes Parèntesi.

Amb aquestes ajudes es vol donar suport a sectors com l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, la cultura, l’esport o les vendes no sedentàries de Pedreguer.

Les ajudes Parèntesi van dirigides a persones o entitats que complisquen els següents requisits:
– Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
– Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’Annex I de la convocatòria, amb data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria en la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
– El domicili fiscal de la seua activitat s’encontre en el terme municipal de Pedreguer.

Quantia per persona beneficiària:
– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
– Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació:
Des del 17 de febrer al 8 de març de 2021 inclusivament.

 

Per a més informació pot contactar amb Creama-Pedreguer, telèfon 966457294 o al correu electrònic rjfornes@creama.org

Menú de novetats
Últims Notícies..
caValencià