Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Creama per mitjà de l’Observatori, analitza les dades d'ocupació del mes d’agost.

Agost deixa bones xifres en el mercat laboral: estabilitat de l’atur i caiguda esperada de l’afiliació a la Marina Alta.

Agost és un mes caracteritzat per destrucció d’afiliació i, de fet, inicia una sèrie de mesos (mesos de tardor) on l’afiliació té un comportament estacional menys favorable que la primavera i l’inici d’estiu. En aquest sentit les dades d’afiliació han anat en la línia de l’esperat. D’altra banda, hem tingut una bona dada d’atur registrat, perquè contràriament a l’habitual, que és observar un augment de l’atur el mes d’agost, s’ha contemplat pràcticament, el mateix número de demandants en aquest mes. S’ha d’analitzar com està el mercat laboral actual respecte a la població que es manté en situació d’ERTO i així mateix, s’ha de comparar les xifres respecte a com s’estava abans de la crisi, per a aconseguir entendre si ja en termes del mercat laboral hem superat la situació precrisi o encara queda camí per recórrer.

El nombre d’afiliats[*] a la Seguretat Social a l’agost, descendeix en 1.525 persones, aconseguint els 59.065 afiliats, la qual cosa es tradueix en un descens del 2,52%. Això suposa un descens raonable de l’afiliació per a aquest mes.

En aquest mes d’agost ha descendit l’afiliació en més de 1.500 persones. És cert que aquesta dada és pitjor que el d’agost de l’any passat, on els registres van descendir a penes un 0.84%. Ens trobem davant una dada en un mes d’agost, que si bé registra una pèrdua d’ocupació, no és tan dolent com els que es van tindre en el període de 2016 a 2018 en aquests mesos. Per tant, tenim una cosa esperable; pèrdua d’ocupació el mes d’agost en un nivell que entra dins del predictible en comparació a l’ocorregut en els anys anteriors.

Quant a la variació interanual d’afiliats, es destaca un augment de l’afiliació de 5,54% aquest agost de 2021 respecte a agost de l’any passat, la qual cosa suposa, que manté la senda de desacceleració en el ritme interanual de creixement de l’ocupació respecte al que s’ha vist en els mesos immediatament anteriors (variació interanual al juny ‘21 respecte a juny ’20 del 7,93% i del 7,35% al juliol ’21 enfront de juliol ’20). Són dos mesos consecutius de desacceleració en la creació d’ocupació, però aquest creixement del 5,54% interanual és un creixement molt positiu perquè s’està parlant de 3.100 afiliacions més en un any i això és perquè es compara amb els mesos de 2020 quan la pandèmia estava incidint de manera molt forta en l’economia i per tant en el mercat de treball.

Per sectors, ha sigut pràcticament generalitzada la destrucció d’ocupació el mes d’agost, no hi ha augments de l’afiliació en cap sector durant aquest mes a excepció de l’Agricultura, que en termes relatius augmenta un 18,43% respecte al mes anterior, aconseguint més del mig miler d’afiliats. La major caiguda de l’afiliació en termes absoluts ha sigut en El Règim Especial de la Mar, disminueix en 98 afiliats i va sumar un total de 1.239 contribuents a l’agost (-1,90% respecte a agost ’20).

Quant al nombre d’aturats, el mes d’agost augmenta mínimament l’atur registrat a la Marina Alta. Ha crescut tan sols en 11 persones respecte a juliol (+0,1%). Aquest augment fins als 11.757 aturats ha sigut l’esperat en un mes d’agost, a excepció d’agost de l’any passat, que va haver-hi un lleuger descens de l’atur, com era d’esperar després de mesos consecutius d’augment de l’atur per la crisi sanitària. En els últims anys s’ha produït aquest lleu augment de demandants el mes d’agost. La xifra d’aturats a l’agost que contempla els 11.757, encara està per damunt de la situació precrisi (febrer ’20: 10.988 aturats), però amb tendència positiva, perquè en l’últim any hi ha hagut un descens de l’atur de 192 persones (-1,61%).

La composició d’aturats per sexe queda representada com va sent habitual en els últims mesos, on el pes dels parats homes és del 44,57% (5.240), enfront del 55,43% de dones (6.517). L’augment de demandants d’ocupació en l’últim mes ha sigut del 2,08% per als homes (+107 homes), mentre que en les dones ha caigut un 1,45% (-96 dones), no obstant això, si comparem respecte a agost de 2020, aquest descens interanual ha sigut més accentuat en el cas dels homes (-2,69% en homes enfront de -0,72% en dones).

Si analitzem l’atur per sectors productius, en el sector Serveis i Agricultura descendeixen les seues xifres d’aturats en un 1,06% i 6,02% respectivament (8.666 i 234 aturats corresponents), i com és habitual en aquest mes, Construcció i Indústria augmenta la seua xifra d’aturats en un 6,33% i 6,68% respectivament (1.596 i 559 aturats corresponents).

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d’aquest mes d’agost de 2021 amb agost de 2020, les dades varien. Tots els sectors a excepció del sector Agricultura descendeixen en nombre d’aturats. Aquest augmenta en un 3,54% (+8 persones). Construcció cau un 2,33% (-38 persones), Indústria disminueix un 1,6% (-6 persones) i Serveis baixa un 1,38% (-121 persones).

Per mitjà del càlcul de la taxa d’atur, a la Marina Alta, s’observa que aquesta pràcticament es manté, augmenta en menys de mig punt respecte a juliol, aconseguint una taxa d’atur estimada del 16,60%.

A tancament de mes d’agost no se suma cap expedient de regulació temporal d’ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa que es totalitzen 3.777 ERTO i 21 ERO sol·licitats des de l’inici de la pandèmia, que han afectat al voltant de 15.616 afiliats.

En matèria de contractació, ens trobem que el mes d’agost s’han signat 3.691 contractes, dels quals 3.310 són temporals, una xifra que, si bé descendeix dràsticament respecte al mes anterior (5.519 contractes temporals al juliol) és elevada per a un mes d’agost, supera la de l’any passat en un 8,13% (+249 contractes temporals). En el cas de la contractació indefinida, s’estableixen 381 contractes indefinits, amb una caiguda del 27,01% respecte a juliol, i igual que la contractació temporal, augmenta considerablement respecte a agost de 2020 (+24,51%).

Es poden apreciar diferències en la variació de la contractació per sexe respecte al mes anterior, així la contractació en dones ha disminuït en un 41,66% respecte a juliol i en els homes un 35,97%. El nombre de contractes signats durant el mes d’agost ha sigut a favor dels homes en un 50,83% i del 49,17% per a les dones. Així com destacar que respecte a agost ‘20 el creixement de les contractacions ha sigut més intens en el cas dels homes, amb un 12,81%, enfront de l’augment interanual del 6,51% en el cas de les contractacions en dones.

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d’afiliació de treballadors és menor que cinc, no s’indica el valor real, sinó que s’indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Menú de novetats
Últims Notícies..

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià