Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Creama per mitjà de l’Observatori, analitza les dades d'ocupació del mes de juliol.

L’ocupació augmenta al juliol fins als 60.590 afiliats i supera els nivells previs a la covid-19

Es mantenen les bones dades al juliol, caiguda del 4,2% de l’atur a la Marina Alta

Juliol és un mes propici per a l’ocupació, es caracteritza per ser un període que no sol mostrar dades negatives, amb les peculiaritats des del punt de vista estacional.

El nombre d’afiliats[*] a la Seguretat Social al juliol, ha augmentat en 3.108 persones, aconseguint els 60.590 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 5,41%. Això suposa una dada bastant positiva per a aquest mes.

En aquest mes de juliol ha augmentat l’afiliació en una mica més de 3.100 persones. Quan comparem aquest augment d’aquest mes amb juliols d’anys anteriors, la qual cosa s’observa, és que quasi sempre s’han produït un creixement de l’ocupació, en uns casos més que en uns altres, i ens trobem davant el segon millor augment des dels últims 10 anys. Per tant, es tracta d’una dada positiva que s’ha obtingut en aquest últim mes. El valor de l’any passat va ser el millor des del període esmentat (+5,97%) i això es deu perquè ja coneixem que entre març i juny del 2020 el comportament va ser molt negatiu per al mercat de treball, i és a partir de juliol quan comença a haver-hi una recuperació notable. En aquest cas, al juliol 2021, tenim un bon augment de l’afiliació.

Quant a la variació interanual d’afiliats, es destaca un augment de l’afiliació del 7,35% al juliol de 2021 respecte a juliol de l’any passat, la qual cosa suposa, una lleugera desacceleració en el ritme interanual de creixement de l’ocupació respecte al que s’ha vist en el mes anterior (variació interanual al juny ‘21 respecte a juny ’20 del 7,93%). Des del mes de febrer d’enguany hem tingut successives acceleracions en el creixement de l’ocupació fins a aconseguir el pic que es va produir el mes de juny (+7,93%), en aquest últim mes hi ha hagut una lleugera desacceleració en una mica més de mig punt percentual fins al 7,35%, però això suposa un augment de 4.149 afiliats respecte a la situació de fa 12 mesos. Existeix un augment important en l’últim any, però cal recordar dues coses, el primer, que 12 mesos arrere estàvem en un moment molt important de crisi, per tant, sobre la comparació interanual de l’ocupació, no es pot esperar una altra cosa més que siga molt positiva i després cal recordar que dins d’aquests 60.590 afiliats tenim persones en ERTO que, encara que estiguen afiliades no estan treballant actualment.

Per sectors, ha sigut generalitzada la creació d’ocupació el mes de juliol, no hi ha caigudes de l’afiliació en cap sector durant aquest mes. Els majors augments de l’afiliació en termes absoluts han sigut en El Règim General, on cotitzen la majoria d’empleats per compte d’altri, augmenta en 2.829 afiliats i va sumar un total de 40.294 contribuents al juliol, un 7,55% més que al juny de 2021.

Quant al nombre d’aturats, el mes de juliol també ha sigut un bon mes per a l’atur registrat a la Marina Alta. Ha descendit l’atur en 507 persones respecte a juny (-4,14%), fins a aconseguir un total de 11.746. El mes de juliol tradicionalment s’ha caracteritzat per descensos de l’atur, encara que el major descens d’un mes de juliol respecte a juny es produeix en 2020 (-11,10%). La caiguda d’aturats durant aquest mes és el major descens al juliol des de 2015 (sense tindre en compte el rècord registrat al juliol ’20). La xifra d’aturats al juliol s’ha reduït fins als 11.746 aturats amb un descens interanual del 2,07% (248 aturats menys), la qual cosa reflecteix un comportament genuïnament positiu en aquest període.

La composició d’aturats per sexe és típica dels últims mesos, on el pes dels aturats homes és del 43,70% (5.133), enfront del 56,30% de dones (6.613). El descens de demandants d’ocupació en l’últim mes ha sigut proporcional entre tots dos sexes (-4,10% en dones i -4,18% en homes), no obstant això, si comparem respecte a juliol de 2020, aquest descens interanual ha sigut més intens/accentuat en el cas dels homes (-3,55% en homes enfront de -0,88% en dones).

Si analitzem l’atur per sectors productius, tots els sectors a excepció de la Construcció, descendeixen les seues xifres d’aturats (1.501 aturats, +2,11%). On evidentment en el sector Serveis, malgrat posseir les xifres més altes d’atur (8.759 demandants d’ocupació), és on més cau l’atur respecte al passat mes de juny (460 aturats menys).

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d’aquest mes de juliol de 2021 amb juliol de 2020, les dades varien. El sector Agricultura és el més perjudicat, amb un augment del nombre d’aturats en un 2,89% (+7 persones), Construcció i Serveis disminueixen el seu nombre d’aturats en un 2,09% (-32 persones), i 1,88% (-168 persones) respectivament, i Indústria disminueix en un 2,42% (-13 persones).

Per mitjà del càlcul de la taxa d’atur, a la Marina Alta, s’observa que aquesta ha disminuït quasi punt i mig respecte a juny, aconseguint una taxa d’atur estimada del 16,24%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s’ha de parar atenció a l’evolució del número total d’ERTO, no tots els afiliats a la seguretat social estan treballant.

A tancament de mes de juliol se suma únicament un expedient de regulació temporal d’ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa que es totalitzen 3.777 ERTO sol·licitats des de l’inici de la pandèmia, que han afectat al voltant de 15.616 afiliats. Molt lluny dels màxims trobats fa poc més d’un any, on es medien les persones en ERTO en milers.

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de juliol s’han signat 6.041 contractes, dels quals 5.519 són temporals, una xifra que, si bé és elevada i supera la de l’any passat en un 3,26% (+174 contractes), és una xifra de contractació temporal relativament baixa per a un mes de juliol (al juliol de 2017 a 2019 se superaven els 6.000 contractes temporals). També la contractació indefinida amb 522 contractes, ha augmentat respecte a l’any passat el mes de juliol, però també la xifra és menor. Obviant 2020, un mes encara molt afectat per la crisi, respecte a anys precrisis, cal remuntar-se a juliol 2017 per a conéixer registres de contractació indefinida més baixa a les produïdes durant aquest mes.

Respecte al mes anterior, hi ha hagut un lleuger augment de la contractació en un 2,76%, o cosa que és el mateix, 162 contractes més que al juny de 2021. Especial esment a l’augment de la contractació indefinida que ha sigut del 10,59% (+50 contractes), mentre que la contractació temporal al juliol, va registrar un augment intermensual de 112 contractes (+2,07%). Es poden apreciar diferències en la variació de la contractació per sexe respecte al mes anterior, així la contractació en dones ha augmentat en un 4,89% respecte a juny i en els homes un 0,58%, aquestes dades es complementen amb el nombre de contractes signats durant el mes de juliol que ha sigut a favor de les dones en un 51,50% i del 48,50% per als homes, Així com destacar que respecte a juliol ‘20 el creixement de les contractacions ha sigut més intens en el cas de les dones, amb quasi un 10%, enfront d’un descens interanual del 1,11% en el cas de les contractacions en homes.

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d’afiliació de treballadors és menor que cinc, no s’indica el valor real, sinó que s’indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Menú de novetats
Últims Notícies..

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià