Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012

CREAMA i MicroBank signen un conveni de col·laboració per a incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora

CREAMA i MicroBank signen un conveni de col·laboració per a incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

El conveni signat entre el Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta (CREAMA) i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta la creació d’ocupació i l’emprenedoria dels col·lectius amb més dificultats.

El president del Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta (CREAMA), Sebastián Cañadas; el president de MicroBank , Juan Carlos Gallego González, i la directora comercial de la xarxa València Sud de CaixaBank,  María Tomasa Rives, han signat un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per a potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. Sobre la base d’aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses,
negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tindre un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat pel CREAMA.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank  atén fonamentalment la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució a MicroBank  perquè aquest analitze, i si escau aprove, les sol·licituds de finançament.

CREAMA és un consorci públic que aglutina a huit ajuntaments de la Marina Alta la finalitat de la qual és promoure el desenvolupament local a la comarca, per al que compta amb el suport d’altres institucions provincials i autonòmiques. Els serveis que ofereix estan orientats cap a aquelles persones que busquen la seua inserció sociolaboral, pretenen millorar la seua formació o necessiten assessorament per a la creació i la modernització de la seua empresa.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seua activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es genere un impacte social.

Durant 2020 MicroBank ha finançat a la Comunitat Valenciana  6.671 projectes amb impacte social per valor de 59,1  milions d’euros, dels quals 4.301 microcrèdits per valor de 26,8  milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 2.003 per un import de 23,3  milions d’euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a la Comunitat Valenciana 367 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 8,8 milions d’euros durant 2020.

 

 

 

Més de 300 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a més de l’extensa  xarxa d’oficines  de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià