Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Descarga Informacion Guias Documentacion Formularios Marina Alta

20200527-Informació per a la nàutica recreativa

Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de
mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura

caValencià