Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

IV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE PEGO

BASES IV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE PEGO

1.- Participants. Podran participar totes aquelles persones que ho desitgen majors de 18 anys. Categoria infantil i juvenil de 6 a 12 anys. Per a participar en la categoria infantil és necessària l’autorització i acompanyament del pare/mare o representant legal, qui indicarà el nom de l’autor de l’obra.

2.- Celebració. Tindrà lloc en el Passeig Cervantes el 26 de març de 2023 si les condicions climatològiques ho permeten. 3.- Tema. El tema serà el Passeig Cervantes i els seus voltants; els seus monuments, els seus paisatges, els seus racons i les seues gents.

4.- Tècnica i format. La tècnica serà lliure, admetent tots els procediments pictòrics a excepció de reproduccions per ordinador, fotografia o similars. El suport haurà de ser llenç, taula o suport rígid la mesura màxima del qual serà de 100 cm la màxima i la mínima de 70 cm en qualsevol dels seus costats i hauran de presentar-se sense marc o llistó que els emmarque, en blanc o amb color base sense textura i sense signar. Només se segellarà un suport per concursant Cada participant aportarà el material necessari per a la realització de l’obra, així com el cavallet. Respecte a la categoria infantil i juvenil la tècnica serà lliure a excepció de reproduccions per ordinador, fotografia o similars. El suport haurà de ser llenç, taula o suport rígid en blanc i sense signar la mesura màxima del qual serà de 50cm i la mínima de 30cm en qualsevol dels seus costats.  

5.- Premis.

1r premi – 800€ de part de l’Ajuntament de Pego

2n premi – 500€ de part de l’empresa VAPF

3r premi – 400 € de part de l’empresa Ecoforce

Premi infantil (de 6 a 12 anys): Xec de l’Associació de Comerciants i Professionals de Pego , valorat en 100 € per gastar en els comerços associats.

6.- Segellament i Inscripcions. La inscripció dels artistes i segellat dels suports tindrà lloc el mateix dia del concurs en el recinte firal (Passeig Cervantes), des de les 9.00 fins a les 10.30 hores. Es formalitzarà una fitxa de registre amb les dades del participant i el DNI.

7.- Recepció d’obres. Les obres finalitzades, sense signatura, es lliuraran en recinte firal, a les 16:00  hores del mateix dia del concurs, exposant-se públicament des d’aqueixa hora amb el cavallet utilitzat pel pintor.

8.- Jurat. El Jurat estarà compost per persones del món de les arts la identitat de les quals es donarà a conèixer el dia del concurs.

9.- Fallada i lliurament de premis. El jurat començarà la deliberació a partir de les 16.30 h. l’obra quedarà exposada en el seu cavallet fins a les 18:00 h. del dia 26 de març de 2023, procedint-se a continuació al lliurament de premis i signat de les obres guanyadores   en un acte que se celebrarà en el Passeig Cervantes.  El jurat estarà compost per personalitats relacionades amb el món de les arts i la seua decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de poder declarar els premis deserts.

10.- Propietat. Les obres guardonades amb el primer, segon, tercer i categoria infantil, així com els seus drets d’edició i reproducció, passaran a ser propietat de l’entitat que atorgue el premi. De totes les obres, incloses les no premiades, els seus autors autoritzen a l’organització del concurs l’ús de les imatges preses de les seues obres durant la seua realització o la seua exposició, podent publicar-les en xarxes socials i en altres mitjans de comunicació.

11.-Retirada d’Obres. A partir de les 18:30 hores els treballs podran ser retirats per l’autor o persona degudament autoritzada. Totes les obres que no siguen retirades passaran a ser propietat de l’Associació de Comerciants i Professionals de Pego en concepte de donació.

12.- L’Organització. L’organització no es responsabilitza de les pèrdues o danys que pogueren patir les obres. La participació en aquest certamen implica la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no arreplegada en aquestes bases serà resolta pels membres del Jurat.  

13. Tractament de dades. Els participants autoritzen que les seues dades personals facilitades siguen incorporats a un fitxer el responsable del qual l’associació de comerciants de Pego, que els utilitzarà per a gestionar aquesta activitat, per a contactar amb els participants i lliurar-los la gratificació o qualsevol notificació relacionada exclusivament amb el desenvolupament de l’IV Concurs de pintura a l’aire lliure   “Vila de  Pego”. Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament.

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies