Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rotonda, s/n
03700, Dénia, Alicante, España

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Ayudas extraordinarias al sector del ocio nocturno.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19 destinades a compensar, des de l’Administració, i en la mesura de les possibilitats, els efectes negatius que sobre l’economia i l’ocupació vinculada a l’activitat de l’oci nocturn està tenint l’obligada suspensió de l’activitat dels establiments públics amb llicència d’obertura (DOGV 9027 de 24/02/2021).   Ajuda directa a persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics següents, l’import depén del tipus d’establiment:   ·      Locals tipologia A): pubs, cafés cantant, cafés concert, cafés teatre. La quantia serà de 7.000 euros.   ·      Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, sales de festa. La quantia serà de 28.500 euros.   Les ajudes s’han de destinar a despeses corrents i laborals realitzades en 2021 i hauran de ser justificades per la persona o l’entitat perceptora de l’ajuda, previ requeriment de Turisme Comunitat Valenciana. És obligatori mantindre l’activitat com a mínim 6 mesos una vegada rebuda l’ajuda.   No és obligatori estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.   No poden tindre ajuda els establiments que hagen sigut sancionats per incomplir la normativa d’espectacles o tinguen alguna sentència ferma per incomplir la normativa contra la COVID19.   Règim de compatibilitat Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.   El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d’abril de 2021.   Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat. Més informació sobre la tramitació i impresos en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21512   Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.  

Menú de novedades
Últimas Noticias...

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano