Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

CREAMA informa de les subvencions de LABORA per a fomentar la contractació indefinida.

El Labora ha publicat recentment la convocatòria de dos programes d’ajudes a la contractació indefinida, es tracta del ECOVUL i ECOGJU.

El programa ECOVUL, consisteix en una subvenció per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels següents col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública, b) Persones desocupades de llarga duració, c) Persones majors de 50 anys i

d) Persones amb diversitat funcional.

El programa ECOGJU, subvenciona la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Podrà ser beneficiària d’aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora de naturalesa jurídica privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

La contractació haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de la present convocatòria i haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la formalització del contracte.

L’import de la subvenció ascendeix a 25.200 euros, podent arribar fins a 28.000 euros segons el perfil de la persona contractada.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2022. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies